• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Dział reklamy Kontakt Partnerzy - dystrybucja


Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Czy podoba Ci się nasz nowy portal?

Wyniki
Jakich artykułów chciałbyś więcej znaleźć w gazecie?

Wyniki

OD PNIA DO DESZCZUŁKI, CZYLI JAK PRODUKUJE SIĘ PARKIET

Droga pomiędzy drzewem rosnącym w lesie a deszczułką parkietową jest długa i kręta. Wymaga wielu wysiłków, użycia licznych maszyn i urządzeń i niesie za sobą znaczne nakłady finansowe. Kupując i montując parkiet nie zastanawiamy się nad tymi działaniami, zazwyczaj liczy się tylko cena. Może więc warto przystanąć i zastanowić się, ile mozołu i pracy, a nade wszystko, ile drewna potrzeba, by wyprodukować element naszej posadzki drewnianej.

Różnica pomiędzy drzewem a drewnem jest o tyle istotna, że drzewo oznacza żywą drzewiastą roślinę, natomiast drewnem nazywamy surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Cechy drewna - zarówno jego wady i zalety jako surowca, wiążą się z jego budową.

ZALETY DREWNA

WADY DREWNA

duża wytrzymałość na ściskanie

higroskopijność

duża wytrzymałość na rozciąganie

skurcz i pęcznienie

mały współczynnik przewodności cieplnej

paczenie

izolacyjność termiczna i elektryczna

pękanie

łatwość obróbki

sękatość

piękna barwa

skręt włókien

ciekawy rysunek

sinienie, grzybienie

materiał ekologiczny

wymaga niezwykle starannego wykończenia

Poprzez właściwą obróbkę drewna można wyeliminować szereg jego wad i bardziej optymalnie wykorzystać surowiec. Surowiec ten znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki - w budownictwie, stolarstwie, meblarstwie, kolejnictwie, szkutnictwie, górnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym i celulozowo-papierniczym oraz w wytwarzaniu instrumentów muzycznych i urządzeń sportowych.

Z drewna, w procesie hydrolizy uzyskuje się cukry proste, będące surowcem do produkcji alkoholu etylowego oraz białko jadalne i pastewne. Wskutek destylacji rozkładowej drewna otrzymuje się kwas octowy, alkohol metylowy, olej drzewny, węgiel i smołę drzewną. Z drewna otrzymuje się także terpentynę i kalafonię oraz garbniki do garbowania skór.

Większość surowca drzewnego przerabia się na drewno tartaczne, w wyniku czego uzyskuje się różnego rodzaju asortyment drzewny oraz trociny. Przyjmuje się wydajność surowca w wyniku jego przetarcia na 65-75%.

Powierzchnia lasów na kuli ziemskiej wynosi ponad 4 mld hektarów, natomiast w Polsce 9.048 tys. ha (według GUS – stan w dniu 31 grudnia 2007 r.), co odpowiada prawie 32% powierzchni kraju. Lesistości w Polsce wynosi 28,9 % i jest zbliżona do średniej środkowoeuropejskiej. Dla porównania lesistość Polski pod koniec XVIII wieku wynosiła około 40 %, w 1945 r. -20,8 %, w latach 1945–1970: 27,0 %.

ZALESIENIE POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W POLSCE

W %

Podkarpackie

36,8

Pomorskie

36,0

Zachodniopomorskie

34,9

Śląskie

31,8

Podlaskie

30,3

Warmińsko-mazurskie

30,2

Dolnośląskie

29,4

Małopolskie

28,5

Świętokrzyskie

27,8

Opolskie ]

26,4

Wielkopolskie

25,5

Kujawsko-pomorskie

23,2

Lubelskie

22,6

Mazowieckie

22,3

Łódzkie

20,9

W strukturze własnościowej lasów w Polsce przeważają lasy publiczne -82,1%, w tym Lasy Państwowe - 78,1%.

Lasy w Polsce występują na terenach o najsłabszych glebach. W strukturze siedliskowej lasów przeważają siedliska borowe - 55,1% powierzchni lasów i siedliska lasowe - 44,9%.

Przestrzenne rozmieszczenie siedlisk lasów znajduje odbicie w strukturze rosnących gatunków drzew. Poza obszarem górskim, gdzie dominują świerk (na południowym-zachodzie) oraz świerk z bukiem (na południowym-wschodzie), w większości Polski przeważają siedliska z sosną.

Udział procentowy

67,6%

Udział powierzchniowy gatunków panujących

w Polsce w Lasach Państwowych, parkach narodowych, lasach prywatnych i gminnych w 2004 r.

(wg. BULiGL, GUS)

Gatunek

sosna, modrzew

jodła, świerk, daglezja

8,2%

dąb, jesion, klon, jawor, wiąz

6,6%

buk

4,9%

brzoza

6,3%

pozostałe liściaste

1,1%

Według danych z 2007 r., w Polsce pozyskano 34 146 tys. m3 grubizny* netto, w PGL Lasy Państwowe - 32 314 tys. m3 grubizny, czyli 112,4% wielkości rocznego przydziału cięć. W PGL Lasy Państwowe udział cięć pielęgnacyjnych wyniósł prawie 59%, rębnych - około 41%. Z powodu likwidacji skutków zjawisk klęskowych – usuwania posuszu kornikowego, wiatrowałów i śniegołomów - pozyskano 11,9 mln m3, co stanowiło aż 36,9% całości grubizny.

*Grubizna - drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu bez kory co najmniej 5 cm (dotyczy drewna pozyskanego); grubizna brutto - w korze; grubizna netto - bez kory.

Drewno pozyskuje się przez cały rok jednak najlepszy surowiec otrzymuje się w okresie niewegetatywnym, czyli od późnej jesieni do wczesnej wiosny. W przypadku dębu wiąże się to także z mniejszą wilgotnością drewna w tym okresie roku.

85

83

Wilgotność drewna dębowego w zależności od pory ścinki

Pora ścinki

Wilgotność twardzieli

w %

Wilgotność bielu

w %

styczeń

75

110

kwiecień

79

92

lipiec

85

październik

83

W zależności od grubości pozyskanego drewna okrągłego rozróżnia się grubiznę i drobnice. Grubizna obejmuje drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe. Lasy Państwowe sprzedają grubiznę, w zależności od klasyfikacji, stosując odpowiednie symbole, np.:

drewno wielkowymiarowe specjalne - okleinowe: WA1 2, WA1 3

drewno wielkowymiarowe specjalne - sklejkowe: WB1 1, WB1 2, WB1 3

drewno wielkowymiarowe standard: WA0 2, WA0 3, WB0 1, WB0 2, WB0 3, WC0 1, WC0 2, WC0 3, WD 1, WD 2, WD 3.

Na klasyfikację drewna wielkowymiarowego iglastego bierze się pod uwagę takie wady drewna jak: sęki, krzywiznę, siniznę, brunatnicę, zgniliznę, pęknięcia, zabitki i skręt włókien, biodegradacja.

W przypadku drewna liściastego wpływ na klasyfikację drewna mają wady: fałszywa twardziel, zaparzenia, sęki, krzywizna, pęknięcia, zabitki, biodegradacja i skręt włókien.

W zależności od długości drewno okrągłe dzieli się na dłużyce, kłody, wyrzynki i wałki.

Podział drewna wg sortymentów

Drewno wielkowymiarowe

drewno tartaczne

drewno łuszczarskie

drewno sklejkowe

drewno okleinowe

drewno rezonansowe

drewno zapałczane

Drewno średniowymiarowe

drewno kopalniakowe

papierówka

wałki użytkowe

słupy

paliki żerdzie karpina przemysłowa

Drewno małowymiarowe

kołki

tyczki

zrębki

gałęzie

chrust

choinki

W zakładach produkcyjnych do wytwarzania parkietów i desek podłogowych używa się drewna wielkowymiarowego, natomiast do produkcji mozaiki i bruku drewnianego - najczęściej drewno średniowymiarowe.

Do produkcji materiałów podłogowych używa się głównie drewna liściastego europejskich i tropikalnych gatunków. Z drewna iglastego produkuje się tarcicę podłogową - deski, bale i belki.

Procentowy udział gatunków drewna w produkcji posadzek drewnianych w Europie (dane z 2007 r.)


REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy

Profesjonalny Parkiet Sp. z o.o.
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Profesjonalny Parkiet Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy Władze OSP
Copyright by Profesjonalny Parkiet. Fachowe Pismo Dla Branzy Parkieciarskiej 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.